BlinDate

זוג יוצא מבר לאחר דייט מוצלח. כאשר הגבר מנסה לקבל יותר ממה שהבחורה נותנת, היוצרות מתהפכים והיא מלמדת אותו שיעור ביחסי כוחות.

במאי - איציק עמר

צלם - איליה גומרשטדט

עורך - דניאל פסיקוב

שחקנים - יהודה נהרי הלוי, יוחאי גרינפלד